تاریخ: 14 Nov 2023
تعداد بازدید: 178

سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران به همت انجمن علوم باغبانی ایران و به میزبانی دانشگاه گرگان 30-27 شهریورماه 1402 برگزار خواهد شد.