پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی ​​​​​​​

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه اردکان و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه تولید، اصلاح، فرآوری و توسعه گیاهان دارویی و صنعتی، پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی وابسته به دانشگاه اردکان براساس مجوز هیأت امنای دانشگاه‌های استان، طبق مفاد اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوط تأسیس و اداره می‌گردد.

اهدف و وظایف
• اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای در زمینه به‌نژادی، تولید، فرآوری، بهره‌وری و جنبه‌های اقتصادی گیاهان دارویی و صنعتی در جهت رفع نیازهای کشور
• پاسخ‌گویی به نیازهای بخش‌های دانشگاهی، دولتی و خصوصی به اطلاعات اقتصادی و پژوهشی گیاهان دارویی و صنعتی
• تقویت ارتباط پژوهشکده با فعالین حوزه گیاهان دارویی و صنعتی در بخش کشاورزی، صنعت و جامعه
• استقرار مراکز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی در دانشگاه
• کمک به راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان
• کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی مرتبط با مأموریت پژوهشکده
• جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور به ازای طرح‌های پژوهشی تقاضا محور
• ایجاد و راه اندازی پایلوت‌های تجاری در زمینه‌های فناوری و فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی
• ایجاد ارتباط سازنده با سایر موسسات علمی و پژوهشی در مورد گیاهان دارویی و صنعتی در داخل و خارج ایران
• ایجاد ارتباط مناسب با متخصصان، مبتکران و مراکز علمی و پژوهشی در جهت پیشبرد اهداف پژوهشکده
• همکاری در انجام پروژه‌های دانشجویی در راستای اهداف پژوهشکده
• تدوین و ارائه آموزش‌های علمی-کاربردی و دوره‌های پژوهشی مرتبط با جنبه‌های مختلف گیاهان دارویی
• انتشار گزارش‌های تحقیقاتی، کتب و نشریات علمی مرتبط با اهداف پژوهشکده
• جذب پژوهانه از مراکز صنعتی و ارگان‌های مرتبط

محل فعالیت
محل فعالیت پژوهشکده در داخل دانشگاه اردکان ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.

اعضای پژوهشکده
• رئیس
• معاون پژوهشی
• شورای پژوهشی
• گروه‌‌های پژوهشی
• مدیران گروه‌های پژوهشی
 
 
رئیس 
رئیس پژوهشکده، که نماینده قانونی پژوهشکده نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی صاحبنظر دانشگاه در زمینه‌های مرتبط با گیاهان دارویی و صنعتی، با حکم رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی بلامانع است. در حال حاضر خانم دکتر مریم دهستانی اردکانی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی به عنوان سرپرست پژوهشکده فعالیت دارند.
 
 
وظایف و اختیارات رئیس
• برنامه‌ریزی، هدایت، اداره پژوهشکده و نظارت بر فعالیت‌های آن
• نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و سایر وظایف پژوهشکده
• پیشنهاد انتصاب مسؤولان پژوهشکده بر اساس تشکیلات مصوب
• تشکیل شوراهای مورد نیاز برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
• ایجاد ارتباط منظم و سازنده میان پژوهشکده و سایر بخش‌های داخل و خارج دانشگاه برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
• تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های مورد نیاز پژوهشکده درحدود اختیارات قانونی
• ارائه گزارش عملکرد سالیانه به رئیس دانشگاه
• تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و چند ساله به شورای پژوهشی پژوهشکده
تبصره: رئیس پژوهشکده می تواند بخشی از وظایف واختیارات خود ر با حفظ مسئولیت و با تأیید رئیس دانشگاه، به معاون پژوهشی پژوهشکده تفویض نماید.
 
 
ترکیب شورای پژوهشی
• رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)
• معاون پژوهشی پژوهشکده (نایب رئیس و دبیر شورا)
• مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشکده
• دو تا پنج تن از متخصصان صاحبنظر در زمینه فعالیت‌های تخصصی پژوهشکده
تبصره ۱- اعضای مذکور دربند ۴ به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تأیید و حکم رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب می‌شوند.
 
 
وظایف و اختیارات شورای پژوهشی 
• تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی- پژوهشی پژوهشکده
• بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشکده و نظارت برحسن اجرای آنها
• برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و نهادهای علمی پژوهشی کشور برابر با ضوابط و مقررات دانشگاه
• بررسی و تصویب برگزاری کارگاه‌ها ودوره‌های آموزشی پژوهشی کوتاه مدت و همایش‌های علمی در چهارچوب وظایف پژوهشکده
• ارزیابی نتایج طرح‌های توسعه‌ای و پژوهشی و عملکرد کارگاه‌ها ودوره‌های آموزشی پژوهشی کوتاه مدت پژوهشکده
• بررسی و تعیین نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشکده
• نظارت بر انتشار کتاب، مجله و سایر منابع اطلاعات علمی پژوهشکده
• بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی پژوهشکده
 
 
وظایف و اختیارات مدیران گروه‌های پژوهشی
• تعیین دورنمای فعالیت گروه، برنامه‌ریزی، هدایت و اداره گروه در جهت پیشبرد اهداف پژوهشکده
• تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و چند ساله برای گروه 
• نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی گروه
• برگزاری جلسات منظم با اعضای گروه 
• ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به رئیس پژوهشکده
 
 
گروه‌های پژوهشی
پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی دانشگاه اردکان شامل سه گروه پژوهشی زیر می باشد:
۱- تولید، فرآوری، اهلی‌سازی و اصلاح گیاهان دارویی و صنعتی: مدیر گروه آقای دکتر جلال غلام نژاد
۲- اقتصاد، بازاریابی و تجاری‌سازی گیاهان دارویی و صنعتی: مدیر گروه آقای دکتر مسعود فهرستی ثانی
۳- دانش بومی و توانمندسازی جوامع محلی: اقای دکتر علیرضا خوانین زاده
 
منابع مالی
• درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی پژوهشی کوتاه‌مدت و عرضه محصولات علمی پژوهشکده (کتاب، مجله و...)
• کمک‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، استانداری، ریاست جمهوری و …
• هدایا و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
• اعتبارات بودجه عمومی
 
 
پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی دارای یک مزرعه و گلخانه تخصصی تولید گیاهان دارویی و صنعتی متناسب با اقیلم آب وهوایی مناطق کویری ایران و آزمایشگاه تخصصی فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی می‌باشد.