علوم و مهندسی آب

معرفی گروه

رشته علوم و مهندسی آب از طریق کنکور سراسری در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دانشجو می پذیرد. این رشته با تاکید بر مطالعه و تحقیق در زمینه تمامی امور مربوط به آب شامل مدیریت منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، انتقال آب، طراحی سیستم‌های آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی و تامین آب شرب بر اساس استانداردهای کیفی لازم، تاسیس و ایجاد گردید. در حال حاضر امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته در گرایش‌های متنوع در دانشگاه‌های تراز اول کشود وجود دارد.
دانشگاه اردکان با کسب مجوز رسمی و قطعی از وزارت علوم در مهرماه ۱۳۹۳ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی این رشته و در مهرماه ۱۳۹۶ در مقطع کارشناسی ارشد گرایش آبیاری و زهکشی نمود که با استقبال خوب دانشجویان در هر دو مقطع به کار خود ادامه می‌دهد.
نجمه یرمی
مدیر گروه علوم و مهندسی آب و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آب
پست الکترونیک: nyarami@ardakan.ac.ir
اعضای هیأت علمی

سمیه سلطانی گردفرامرزی
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیک: ssoltani@ardakan.ac.ir
.
دکتر ابوالفضل عزیزیان
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیک: aazizian@ardakan.ac.ir
.


اعضای هیأت علمی

گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی

دروس ارائه شده