آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات ​​​​​​​

امکانات موجود در آزمایشگاه: 
• میز هیدرولیکی
• دستگاه تست مقدار و محل اثر نیروی هیدرواستاتیک
• دستگاه اندازه‌گیری ضریب دبی روزنه
• دستگاه بررسی صحت معادله برنولی
• دستگاه اندازه‌گیری شدت جریان در مجاری بسته (ونتوری - روتامتر- روزنه)
• دستگاه تعیین رژیم جریان
• دستگاه اندازه‌گیری افت در سیستم لوله‌کشی
• دستگاه اندازه‌گیری نیروی جت آب
• دستگاه بررسی جریان گردابی
• دستگاه بررسی قانون هیگن پوآزی
• میز برای بررسی خواص سیالات
• پمپ‌های سری و موازی
• توربین فرانسیس
• دستگاه بررسی ضربه قوچ